Internetová zpovědnice


Lítost nad hříchem

Dobrý den,udělala jsem chybu,dívala jsem se na erotické stránky, lituji toho a vím,že je to špatné i před Bohem,avšak ďábel mi nalhával skrze myšlenky, že to nic není. Je to hřích,a proto zde píšu. Cítím vinu a nechci už se k tomu vracet,snad mi Bůh odpustí.

přečteno: 971x
Zpět na seznam


baletka21

Napište reakci
Voting1 Myslíš, že je tato zpověď FAKE?
ANO
1
NE
3


Počet hlasů: 1
Průměrná známka: 5
Voting1
#1 reakci napsal: LKNHIGZU

důvěryhodná a užitečná reakce 0 (0) 0 zbytečná a nesmyslná reakce
07. 7. 2015 - 20:32:55 (93.143.24.*)
Jestli v boha věříš tak věř že ti odpustí..P.S. ďábel je supr :D


#2 reakci napsal: farma

důvěryhodná a užitečná reakce 0 (0) 0 zbytečná a nesmyslná reakce
16. 5. 2015 - 13:15:14 (83.240.60.*)
každému se může občas stát (třeba i představiteli církve) že ho něco popadne a neudrží se ale to je život di se vyzpovídat do opravdové zpovědnice a bůh ti snad odpustí


#3 reakci napsal: cassiel (moderátor)

důvěryhodná a užitečná reakce 1 (1) 0 zbytečná a nesmyslná reakce
03. 5. 2015 - 14:00:11 (94.127.133.*)
Otázka hříchu je velmi problematická už proto, že se těžko definuje, co je hřích a co ještě ne.

Víra je dobrá a důležitá věc, ale nesmí se zaměňovat s dogmatismem.

Hřích definuji jako čin, který nemusí být nutně v očích ostatních špatný, ale TY nad tím činem, který jsi provedla pociťuješ vinu a lítost(to je má definice).

Dívat se na erotické stránky není samo o sobě nic špatného a člověku to umožňuje rozhled v sexuální oblasti a kdo tvrdí, že to nedělá, tak to dělá stále.

Podle toho, jak píšeš, tak jsi evropského vyznání (svědek jehovův, římskokatolická a pod.).

To, co považuješ za hřích , tak ve skutečnosti způsobuje špatný výklad bible. Tam je řečeno:Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
k obrazu Božímu stvořil jej:
jako muže a ženu stvořil je.
A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.(Genesis)
Na jiném místě je řečeno, že žena i muž mají být před bohem čistí, neboť bůh zkoumá stav srdce a proto ježíš říká:

Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. Jinak totiž nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: „Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí.“
Ježíš mu řekl: „Já přijdu a uzdravím ho.“
Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu ‚Jdi,‘ jde; když řeknu jinému ‚Přijď,‘ přijde; když řeknu svému otroku ‚Udělej to,‘ udělá to.“
Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: „Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: „Jdi. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil.“ A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.
Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl.“
Co je snadnější?
Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny.“
Někteří znalci Písma si řekli: „Ten člověk se rouhá!“
Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: „Proč si hned myslíte něco zlého? Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,‘ anebo: ‚Vstaň a choď‘? Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – „Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“
A on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.reakce na zpověď
Přezdívka:
Reakce:
Kontrolní kód:
Kód

 • Ochrana proti spamu. Psát další reakce můžete až po uplynutí jedné minuty.
 • svěř se
  temnota
  zpovědnice

  Přihlášení

  user Uživatelské jméno
  pass Heslo


  psát své zpovědi můžeš i bez registrace

  ZAPOMENUTÉ HESLO
  REGISTRACE ZDARMA

  Vyhledávání

  

  Partneři

  vertical banner poloha 69

  Archív statistik

  Posledních 12 měsíců
  květen2018
  duben2018
  březen2018
  únor2018
  leden2018

  Globální statistiky

 • uživatelů: 231 (103 mužů, 128 žen)
 • zpovědí: 881
 • reakcí: 2120

 • nejnovější zpověď:
 • (Divné záškoláctví... nebo ne?)
 • nejnovější reakce:
 • (zobrazit - autor: kristiana)

 • nejčtenější zpověď celkově:
 • (Omylem jsem se vyspala se synem - přečteno: 7113x)
 • nejčtenější zpověď za měsíc:
 • (Uhodil mně o zeď - přečteno: 39x)
 • nejčtenější zpověď za 7 dní:
 • ( - přečteno: x)

 • nejvíce reakcí na zpověď celkově:
 • (Jsem romka - počet reakcí: 21x)
 • nejvíce reakcí na zpověď za měsíc:
 • (Hádky v rodině - počet reakcí: x)
 • nejvíce reakcí na zpověď za 7 dní:
 • ( - počet reakcí: x)

  Benefi.cz.